transición de Bardeen-Cooper-Schrieffer

De vctrac
Saltar a: navegación, buscar

transición de Bardeen-Cooper-Schrieffer

(Bardeen-Cooper-Schrieffer transition) Fís. Sinón. de transición BCS.