acetilcoenzima A sintetasa

De vctrac
Saltar a: navegación, buscar

acetilcoenzima A sintetasa

(acetyl coenzyme A synthetase) Biol. Fund. Enzima que cataliza la reacción:
ATP + acetato + CoA = AMP + difosfato + acetil-CoA.