acetilcoenzima A carboxilasa

De vctrac
Saltar a: navegación, buscar

acetilcoenzima A carboxilasa

(acetyl coenzyme A carboxylase) Biol. Fund. Enzima que cataliza la reacción:
ATP + acetil-CoA + CO2 + H2O = ADP + fosfato + malonil-CoA.