trilita

De vctrac
Revisión del 21:50 7 oct 2014 de Maintenance script (Importing text file)

(dif) ← Revisión anterior | Revisión actual (dif) | Revisión siguiente → (dif)
Saltar a: navegación, buscar

trilita

(trilite) Quím. Sinón. de 2,4,6-trinitrotolueno.