termopila

De vctrac
Revisión del 09:54 20 ene 2020 de Maintenance script (Discusión | contribuciones) (Imported from text file)

(dif) ← Revisión anterior | Revisión actual (dif) | Revisión siguiente → (dif)
Saltar a: navegación, buscar

termopila

(thermopile) Fís. Asociación de termoelementos que se utiliza para detectar la radiación térmica. Var.: pila termoeléctrica.