superálgebra exterior

De vctrac
Revisión del 09:54 20 ene 2020 de Maintenance script (Discusión | contribuciones) (Imported from text file)

(dif) ← Revisión anterior | Revisión actual (dif) | Revisión siguiente → (dif)
Saltar a: navegación, buscar

superálgebra exterior

(exterior superalgebra) Fís. Sinón. de superálgebra de Grassmann.