magnesia

De vctrac
Revisión del 21:41 7 oct 2014 de Maintenance script (Importing text file)

(dif) ← Revisión anterior | Revisión actual (dif) | Revisión siguiente → (dif)
Saltar a: navegación, buscar

magnesia

(magnesium oxide) Quím. Sinón. de óxido de magnesio.