fibra terilene

De vctrac
Revisión del 21:37 7 oct 2014 de Maintenance script (Importing text file)

(dif) ← Revisión anterior | Revisión actual (dif) | Revisión siguiente → (dif)
Saltar a: navegación, buscar

fibra terilene

(terylene fiber) Quím. Denom. comerc. de fibra de poli(tereftalato de etileno).