continuo, nua

De vctrac
Revisión del 21:32 7 oct 2014 de Maintenance script (Importing text file)

(dif) ← Revisión anterior | Revisión actual (dif) | Revisión siguiente → (dif)
Saltar a: navegación, buscar

continuo, nua

(continuous) Astron., Fís., Quím. V. espectro continuo.