Maxwell

De vctrac
Saltar a: navegación, buscar

Maxwell

Quím. V. coeficiente de difusión de Maxwell, demonio de Maxwell, distribución de velocidades de Maxwell, equilibrio de Maxwell, gas maxweliano, ley de Maxwell y relaciones de Maxwell.